Unatoč tome što je kreatin jedan od najispitivanijih dodataka prehrani za sportaše u povijesti, uvijek se iznova javlja zabrinutost vezana uz njegovo dugoročno uzimanje i učinka na vitalne organe.

Ispitivanje koje su proveli liječnici na sveučilištu u Sao Paolu u Brazilu, daje dodatne dokaze da je kreatin siguran za primjenu.
Ispitivanje je izvršeno na zdravim ispitanicima koji su konzumirali prehranu bogatu proteinima te su redovito trenirali s utezima kroz period od 3 mjeseca. Studija je bila randomizirana, dvostruko slijepa i s placebo kontrolom.

Ispitanici su uzimali 20 grama kreatina dnevno kroz 5 dana, a zatim 5 grama dnevno kroz 12 tjedana, što odgovara uobičajenom protokolu punjenja i održavanja s kreatinom. Uzorci krvi i mokraće su se uzimali svakog dana kako bi se procijenila funkcija bubrega te su vršene usporedbe nalaza između grupe ispitanika koja je uzimala kreatin i grupe koja nije uzimala kreatin već placebo. Također se radila procjena stanja svakog ispitanika na početku ispitivanja te na kraju 12-tog tjedna. Rezultati analiza nisu pokazali bitne razlike između grupe koja je uzimala kreatin i one koja je uzimala placebo. Parametri poput klirensa kreatinina, ureje u serumu i mokraći, elektrolita te proteinurija i albuminurija ostali su praktički nepromijenjeni tijekom cijele studije.

Ispitivači su zaključili da 12 tjedana uzimanja kreatina nije imalo utjecaj na funkciju bubrega te ovaj podatak podupire zaključak da je kreatin siguran za primjenu u zdravih vježbača na visokoproteinskoj prehrani.

Reference
Lugares R, Leme M, de Salles Painelli V, Murai I, et al. Does long-term creatine supplementation impair kidney function in resistance-trained individuals consuming a high protein diet? Journal of the International Society of Sports Nutrition 10:26 doi 10.1186/1550-2783-10-26 May 2013

No comment

Odgovori