Sukladno članku 6.a Direktive 98/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti potrošača prilikom isticanja cijena proizvoda ponuđenih potrošačima, prikazi cijena su se izmijenili u odnosu na kako su bili.

Ovo se naročito odnosi na prikaze cijena za artikle koji su na akciji.

Kako bi kupci bili upoznati s oznakama cijena na našem web shopu, u nastavku dajemo objašnjenja za sve cijene i stavke koje mogu biti prikazane kod proizvoda koji su na akciji i onih koji su prikazani s redovnom cijenom.

Ukupno imamo 3 načina prikaza cijena što ovisi o tome da li je proizvod:

  1. s akcijskom cijenom tj. cijenom koja je niža od najniže cijene unutar zadnjih 30 dana (prikaz 1),
  2. s aktualnom cijenom koja je jednaka ili nešto viša od najniže cijene unutar zadnjih 30 dana (prikaz 2) ili
  3. s redovnom cijenom (prikaz 3).

 

PRIKAZ 1. Prikaz cijene za proizvode s akcijskom cijenom (cijena koja je niža od najniže cijene unutar zadnjih 30 dana)

 

PRIKAZ 2. Proizvodi čija je aktualna cijena jednaka ili nešto viša od najniže cijene unutar zadnjih 30 dana

PRIKAZ 3. Proizvodi s redovnom cijenom