Uvod
Napici bez kalorija, poznati i kao dijetalni napici su među najčešće konzumiranim proizvodima u svijetu fitnessa. Od energetskih napitaka bez kalorija do klasičnih dijetalnih napitaka poput Diet Coke-a, dijetalni napici imaju sve pozitivne osobine napitaka punih šećera, ali bez viška kalorija iz šećera.
Izvan svijeta fitnessa, sveprisutna pojava pretilosti i povezanih zdravstvenih rizika potaknula je opsežne napore u identifikaciji učinkovitih strategija upravljanja težinom, pri čemu ključnu ulogu ima potrošnja napitaka, posebice utjecaj napitaka zaslađenih šećerom na debljanje i povezane zdravstvene ishode.
Prepoznajući štetne učinke prekomjerne konzumacije šećera, prehrambene smjernice zagovaraju alternative poput vode ili napitaka s nenutritivnim zaslađivačima tj. “dijetalni napicima” kako ih nazivamo u ovo članku.
Iako se provodi sve više istraživanja o dijetalnim napicima i njihovom učinku na kratkoročni gubitak težine, upotreba dijetalnih napitaka u dugoročnom upravljanju težinom ostaje predmet značajne rasprave obilježene proturječnim dokazima i kontroverzama oko njihovih potencijalnih učinaka. Opservacijska istraživanja sugeriraju pozitivnu povezanost između konzumacije dijetalnih napitaka i povećanja tjelesne težine, nešto što često vidimo da se navodi kad netko pokušava dati argumente protiv dijetalnih napitaka.
Međutim, randomizirana kontrolirana ispitivanja dala su različite rezultate, pokazujući da dijetalni napici doista mogu biti izvrsno sredstvo za pomoć u mršavljenju, as neka istraživanja su čak pokazala da  dijetalni napici mogu biti bolji od vode za mršavljenje. Osim toga, metaanalize i sustavna istraživanja navode da konzumacija dijetalnih napitaka smanjuje ukupni unos energije i rezultira gubitkom težine, uz potencijalne kardiometaboličke koristi, pogotovo u usporedbi s napicima zaslađenim šećerom. Jedini problem s trenutnom literaturom je taj što se većina dostupnih studija fokusira na kratkoročne ili srednjoročne vremenske okvire, ostavljajući značajan “rupu” u našem razumijevanju dugoročnih učinaka dijetalnih napitaka na održavanje tjelesne težine nakon gubitka težine, pogotovo kada sudionici ostaju nenadzirani, bez tjednih ili mjesečnih intervencija.
No, tu dolazi studija Harrold i sur. kako bi razjasnila stvari. Prije nego što zaronimo u studiju, dati ćemo neke podatke vezane uz ovu studiju. Studija koju pregledavamo “inspirirana” je prethodnom studijom provedenom od strane Peters i sur. Peters i sur. usporedili su posebno učinke dijetalnih napitaka i vode na gubitak i održavanje tjelesne težine. Studija je uključivala 12 tjedana aktivnog mršavljenja, gdje su sudionici sudjelovali u tjednom programu upravljanja tjelesnom težinom, zatim 40 tjedana potpomognutog održavanja tjelesne težine, gdje su sudionici dobivali mjesečne intervencije na način života (upute kako se hraniti, što piti itd). Kao što je brzo spomenuto iznad, sudionici koji su konzumirali dijetalne napitke uspjeli su izgubiti više težine i bolje održavati svoju masu nakon gubitka težine u usporedbi s grupom koja je konzumirala vodu. Ova studija koristila je vrlo sličan dizajn kao studija Peters i sur., ali je također dodala dobrovoljno produljenje studije bez nadzora od 52 tjedna nakon 40 tjedana potpomognute faze održavanja tjelesne masae. To znači da su sudionici bili pozvani nastaviti sudjelovati u studiji nakon završetka 52 “potpomognuta” tjedna, iako to razdoblje studije još nije završeno. Za sada ćemo samo pogledati rezultate 12+40 tjedana “potpomognutog” razdoblja i vidjeti jesu li rezultati ove studije doista usklađeni s nalazima klasične studije Peters i sur. Možda se pitate “koji je smisao provođenja vrlo slične studije ako već imamo jednu koja pokazuje da su dijetalni napici bolji od vode za mršavljenje?”. Repliciranje studija vrlo je važan dio znanstvenog procesa jer nam omogućava da budemo sigurniji u rezultate određene studije dok pomaže u izgradnji kumulativnog tijela znanja. Započnimo!
Svrha studije* bila je usporediti konzumaciju dijetalnih napitaka s konzumacijom vode tijekom 52 tjedna programa upravljanja tjelesnom težinom. Autori nisu formalno iznijeli hipotezu.
(*Nenutritivni zaslađeni napici nasuprot vodi nakon 52-tjednog programa upravljanja težinom: randomizirano kontrolirano ispitivanje Harrold i sur. (2023.)).

 

Što su ispitivali i kako?
Studija je uključivala zdrave odrasle osobe u dobi od 18–65 godina s indeksom tjelesne mase (BMI) između 27 i 35 kg/m2 (što znači da su sudionici bili prekomjerne tjelesne mase ili pretili). Sudionici su trebali redovito konzumirati više od tri hladna napitka tjedno. Kriteriji isključenja uključivali su faktore poput pušenja, određenih zdravstvenih stanja, pretjerane konzumacije alkohola i nedavne redukcije tjelesne težine ili barijatrijske kirurgije. Ukupno je 493 sudionika koji su započeli studiju nasumično dodijeljeno da piju ili vodu ili dijetalne napitke. Na početku je bilo 246 osoba u skupini s vodom i 247 u skupini s dijetalnim napicima. Do kraja studije, 262 sudionika (53,1%) završilo je 52-tjedno razdoblje. Većina sudionika bile su žene (70%), s prosječnom dobi od 45,4 godine i BMI-jem od 31,3 kg/m2.

Studija je imala tri faze:

  • Aktivna faza gubitka tjelesne težine trajala je 12 tjedana.
  • Potpomognuta faza održavanja tjelesne težine trajala je 40 tjedana.
  • Dobrovoljna nepotpomognuta faza održavanja trajala je 52 tjedna (o kojoj nećemo raspravljati u ovom pregledu jer rezultati još nisu dostupni).

Intervencije su uključivale konzumaciju barem dvije porcije (330 ml svaka) dnevno ili dijetalnih napitaka ili vode. Sudionicima su dostavljeni uzorci napitaka, a pridržavanje uputama se pratilo putem dnevnih online dnevnika, vraćanja prazne ambalaže te popunjavanja upitnika o hrani i dnevnicima.

Tijekom 40-tjedne faze održavanja tjelesne težine, sudionici su sudjelovali na mjesečnim grupnim sastancima usredotočenim na intervencije u ponašanju sudionika studije i dobivali su podršku za praćenje svoje prehrane i vježbanja.

Primarni krajnji cilj studije bio je promjena tjelesne težine od početka do 52. tjedna.

Sekundarni rezultati uključivali su promjene obujma struka i bokova, krvne markere, razine gladi, konzumaciju šećera i zaslađivača te razine aktivnosti.

Ispitivanja su uključivala mjesečna mjerenja, uzimanje uzoraka krvi i dvoslojne rendgenske absorpciometrijske (DXA) skenove za procjenu tjelesnog sastava i bilo kakvih promjena.

Potencijalno ograničenje studije, o kojem ćemo također kasnije raspravljati, jest da se studija morala prilagoditi ograničenjima COVID-19 smanjenjem dostave ispitnih napitaka, provođenjem online grupnih sastanaka i traženjem od sudionika da sami prijavljuju mjerenja tijela. Dodatno, neki su posjeti provedeni online, a sudionici su dostavljali fotografije prazne ambalaže radi mjerenja adherencije pravilima studije.

Rezultati
Oni koji su završili 52 tjedna pokazali su visoku razinu suradljivosti obzirom na dodijeljene napitke (~98% za dijetalne napitke, ~99% za vodu). Većina sudionika prisustvovala je svojim mjesečnim sastancima gubitka tjelesne težine (~94%).

Obje skupine doživjele su najveći gubitak tjelesne težine u prva 12 tjedna, pri čemu je skupina s dijetalnim napicima imala nešto veći gubitak tjelesne težine od skupine s vodom, iako razlika između skupina nije bila značajna.

Do kraja studije, obje skupine imale su značajan gubitak tjelesne težine u odnosu na početnu tjelesnu težinu, pri čemu je skupina s dijetalnim napicima postigla značajno veći gubitak tjelesne težine tijekom 52 tjedna. Obujam struka i bokova značajno se smanjio u obje skupine, sa značajnom razlikom koja ide u korist dijetalnih napitaka kod obujma bokova. Obje skupine imale su slične promjene tjelesnog sastava (masa masti, masa bez masti). Biljezi za kolesterol poboljšali su se u obje skupine, s umjerenim povećanjem razine lipoproteina visoke gustoće (HDL) u skupini s dijetalnim napicima. Razine gladi nisu se značajno promijenile ni u jednoj skupini, a konzumacija zaslađivača smanjena je u skupini s vodom, ali ne i u skupini s dijetalnim napicima. Zanimljivo je da su obje skupine smanjile konzumaciju šećera i te razinu aktivnosti, mjerenih kao dnevni koraci. Razina aktivnosti bila je smanjena u skupini s vodom i povećana u skupini s dijetalnim napicima, ali razlika nije bila značajna.

Što znače dobiveni rezultati?
Nalazi ovog istraživanja nisu izuzetno iznenađujući.

Sudionici su konzumirali dijetalne napitke s otprilike 5 kalorija po limenci i uspjeli su izgubiti istu količinu tjelesne težine i masnoće kao i skupina koja je konzumirala vodu (tijekom faze gubitka težine studije).
Ovaj rezultat ne bi trebao iznenaditi s obzirom da dodatak dijetalnih napitaka nije izravno povećao kalorije koje konzumira skupina s dijetalnim napicima.
Zanimljivo je da je skupina s dijetalnim napicima pokazala veće smanjenje tjelesne težine u usporedbi s vodom u 52. tjednu, što znači nakon što su skupine provele dodatnih 40 tjedana u svojoj fazi “održavanja težine”, što može ukazivati na to da dijetalni napici mogu dodatno regulirati unos energije. Ovaj nalaz posebno je zanimljiv jer je uobičajeno čuti da dijetalni napici mogu povećati žudnju za šećerom i tako neizravno dovesti do debljanja, što nije bio slučaj u ovom istraživanju.

Prethodno istraživanje Maloney i sur. istraživalo je pomažu li dijetalni napici u kontroli žudnje za hranom i otkrilo da iako dijetalni napici nisu dosljedno spriječili povećanje unosa kalorija uzrokovano žudnjom, ipak su doveli do smanjenja ukupnog unosa kalorija kada su sudionici imali opciju konzumiranja dijetalnog napitka umjesto napitka zaslađenog šećerom. Također su primijetili da je konzumacija dijetalnih napitaka dovela do toga da sudionici osjećaju da imaju više kontrole nad svojom prehranom i da se osjećaju manje krivima.
Drugi pokazatelji zdravlja i faktori načina života također su se poboljšali u obje skupine, uz neke suptilne razlike koje nisu bile posebno značajne. Studija sugerira da uključivanje dijetalnih napitaka može imati pozitivne učinke na upravljanje tjelesnom težinom u usporedbi s vodom tijekom godinu dana, što dodatno potvrđuje nalaze iz originalne studije Peters i sur. koja je inspirirala ovo istraživanje.
Pozitivne promjene nisu se odnosile samo na težinu. Obje skupine pokazale su poboljšanja u različitim parametrima zdravlja, poput smanjenja obujma struka i bokova te boljih razina kolesterola. Posebno je važno napomenuti da je smanjenje obujma bokova bilo značajno veće u skupini s dijetalnim napicima.
Unatoč statističkoj razlici, važno je napomenuti da promatrana razlika od 1,4 kg u gubitku tjelesne težine nije ispunila prag od 1,5 kg koji se smatra klinički značajnim. To ne umanjuje puno rezultate studije jer su rezultati još uvijek pozitivni za dijetalne napitke, posebno kada se pokušava izgubiti težinu i održati je.

Take home message!

Za osobe koje pokušavaju izgubiti tjelesnu težinu ili su upravo završile fazu gubitka težine, vjerojatno je najbolje uključiti i vodu i dijetalne napitke (ako naravno volite dijetalne napitke). Studija sugerira da, bez obzira na prethodno iskustvo s dijetalnim napicima, obje opcije mogu pridonijeti gubitku težine i održavanju, pa ako razmišljate o prelasku na fazu gubitka težine i volite dijetalne napitke, ovo istraživanje ukazuje da to može biti dio uspješne strategije.

Važno je zapamtiti da upravljanje tjelesnom težinom uključuje više čimbenika, uključujući prehranu, tjelesnu aktivnost i opći način života. Iako su dijetalni napici pokazali prednosti u ovom istraživanju, vaš ukupan pristup gubitku težine i održavanju trebao bi se podudarati s vašim zdravstvenim ciljevima i preferencijama. Ako konzumiranje dijetalnih napitaka kao sastavni dio zdrave prehrane temeljene uglavnom na cjelovitim namirnicama omogućava bolju kontrolu unosa energije, tada možete očekivati da će dijetalni napici pomoći u postizanju vaših ciljeva.

Međutim, ne tumačite nalaze ovog istraživanja kao “dijetalni napici su bolji od vode za gubitak težine”, jer gubitak težine ovisi o tome jeste li uspješno smanjili unos kalorija ispod potreba vašeg tijela (kalorijski deficit), a ne o tome pijete li vodu ili Diet Coke uz večeru. Također je važno zapamtiti da su sudionici ovog istraživanja umjereno konzumirali dijetalne napitke, i dalje su pili vodu te pratili svoju prehranu uz često konzultiranje s kvalificiranim nutricionistima.

Ukratko, ovi nalazi sugeriraju da dijetalni napici mogu imati ulogu u uspješnom upravljanju tjelesnom težinom i da se ne trebate bojati uživanja u svojem omiljenom (gotovo) niskokaloričnom napitku tijekom dijete.